U bent hier

Reactie op het advies van de Waalse raad voor dierenwelzijn betreffende hypertypes en genetische ziektes bij katten

Na het lezen van het advies, gebaseerd op de bevindingen van de werkgroep waaraan onze voorzitter, dhr. Joeri Vanrusselt deel uitmaakte, willen wij toch wel wijzen op een aantal relevante bedenkingen. 

Wij steken niet onder stoelen en banken dat er een aantal problemen bekend zijn binnen bepaalde rassen ten gevolge van een te sterke, maar voornamelijk foutieve selectie door een groep van fokkers. Voornamelijk wanneer het gaat om selectie en fok van rassen met een beperkte genenpoel (denk bv. aan de Manx). Uiteraard zijn wij er ons ook van bewust dat er een aantal gezondheidsproblemen gelinkt zijn aan mutaties die vorm geven aan het ras (bv. de Scottish Fold), maar de leden van de raad van dierenwelzijn moeten zich er wel van vergewissen dat de meeste van onze gekende en erkende rassen zich op natuurlijke wijze hebben ontwikkeld en dat fokkers enkel met deze natuurlijke mutaties zijn gaan werken om rassen te ontwikkelen. In tegenstelling tot honden en heel wat landbouwdieren, zat er bij de ontwikkeling van kattenrassen nooit een economische reden achter deze selectie. Dit maakt dat de ernstige problemen die men kent bij bv honden, veel minder spelen bij katten.

En toch… Er zijn wel degelijk een aantal problemen die ook veel naar boven komen bij zieke en slecht gefokte dieren die vanuit Oost-Europese import komen. Hierbij wordt geen aandacht geschonken aan de strenge selectie en testprogramma’s waaraan onze fokkers zich dienen te houden. Toch zijn deze dieren in de kattenwereld vaak de referentie om aan te tonen hoe fout het wel zit. Dat lijkt de wereld op zijn kop…

Inzoomend op het advies:

Fold:      Gelet op het feit dat Felis Belgica (dus ja, vanuit de sector zelf!), dit voorstel heeft ingediend bij de Brusselse raad van Dierenwelzijn en het vandaar verder werd opgepikt, staan wij 100% achter een verbod. Hoewel deze katten er lief en schattig uit zien, gaat er een imens lijden mee gepaard en dat kunnen wij vanuit de sector niet ondersteunen. Om die reden is er al een totaalverbod op het fokken van deze katten sinds 2012.

Anderzijds spreken we hier niet graag over een ras, dan wel over de aandoening, i.e. osteochondrodysplasie, die 1-op-1 gepaard gaat met het Fold-gen. Er zijn naast de Scottish en Highland Fold immers nog andere rassen die hier onder lijden. Zo heeft men vanuit designeroogpunt de Fold ingekruisd in tal van verschillende rassen. Het is dus nooit verstandig om over een ras te spreken, dan wel over de afwijking. Het lijkt ons opportuun dit te wijzigen.

Munchkin:           wij promoten de fok van katten die hypochondrodysplasie hebben niet. Sterker nog: binnen FIFe is hierop een verbod. 

Anderzijds moeten wij duidelijk stellen dat er op dit ogenblik geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat deze katten zouden lijden. Dit in tegenstelling tot honden die hieraan lijden, waar wel degelijk onderliggende afwijkingen worden gevonden. Elke studie op de Munchkin toont het tegenovergestelde aan. Nochtans lijkt niemand een probleem te hebben met honden die korte poten hebben, maar als een kat dit heeft, zou dit plots een ondraaglijk lijden zijn… Vanuit Felis Belgica zien wij dan ook niet de noodzaak om tot een totaalverbod te gaan. Ons standpunt hierin is om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en een verbod op te leggen om katten met deze afwijking (hypochondrodysplasie) niet in te kruisen in andere rassen, maar enkel toe te staan voor de Munchkin. Momenteel zien we immers allerlei designerrassen ontstaan, zoals jullie terecht aangeven, door de Munchkin in te kruisen met andere rassen en daarover is er nog onvoldoende gekend. Hier zou het principe van de voorzichtigheid moeten gelden.

 

Anderzijds heeft een studie van dr. Leslie Lyons van UC Davis aangetoond dat de kortst gedocumenteerde kat met hypochondrodysplasie een schofthoogte van 13,34 cm heeft, terwijl de gemiddelde kat een schofthoogte van 20,32 tot 35,56 cm heeft.

 

Felis Belgica is dan ook van mening dat deze katten thuis horen in groep II met een monitoring of vast leggen van een minimale schofthoogte, toegestaan voor de fok. Daarnaast is het uitkruisverbod wel positief. Een totaalverbod lijkt ons ongefundeerd.

 

Manx:    De Manx is een ras dat zich 100% natuurlijk heeft ontwikkeld, zonder inmenging van de mens. Op het eiland Man, geniet het zelfs een beschermde status. Het is dus onterecht om een volledig natuurlijk ras te beschouwen als een designer ras. De ethische discussie omtrent het al dan niet hebben van een staart is zuiver ethisch en hierover kan je van mening verschillen, maar wie zijn wij om te bepalen dat een zich van nature ontwikkeld ras geen bestaansrecht heeft. Het zou ook absurd zijn dit in België te gaan verbieden, terwijl het elders in Europa een beschermde status heeft… Tot zover ethiek.

 

Dit neemt niet weg dat Spina bifida is inderdaad een gekend probleem is, dat in hogere mate aanwezig is in de Manx ten aanzien van andere kattenrassen (maar het is niet uitsluitend gelinkt aan de Manx). Onze fokkers hebben in de jaren ’80 en ’90 hard gewerkt en momenteel is er van dit probleem bijna geen sprake meer. Dit is nu een mooi voorbeeld hoe de fokkers een probleem ter harte hebben genomen en dit hebben opgelost. En als beloning zouden we hen daarvoor gaan straffen? Opnieuw de wereld op zijn kop.

 

Felis Belgica is van mening dat voor dit ras het screenen van de ruggengraat door een dierenarts alvorens een dier in de fok te nemen, een perfecte maatregel zou zijn om de problematiek van Spina Bifida te voorkomen. Dit ras hoort ons inziens dus ook thuis in groep II.

 

Twisty / Kangourou Cat:                Dit soort designerras lijkt ons misselijkmakend en hierin gaan we volledig mee met het advies, zoals gesteld. Anderzijds hebben we geen weet van dergelijke katten, buiten van wat op het internet terug te vinden is.

 

Dominant Wit:                    In het advies wordt de binnen FIFe reeds gangbare regel integraal over genomen. Een verbod op het kruisen van 2 katten die dominant wit zijn is al verboden sinds de erkenning van deze kleur.

 

Pers / Exotic:      Een terecht advies. Dit is een ras waarbinnen problemen gekend zijn. Hier pleiten we, analoog als voor de Manx, om een veterinair attest, waarbij nagegaan wordt of de betrokken kat wel geschikt is voor de fok (dus geen respiratoire problemen heeft). Op die manier zal je heel wat problemen voorkomen.

 

Sphynx & Devon Rex: Het spreekt voor zich dat er met deze rassen geen enkel probleem is en dat dit zuiver een ethische kwestie is. De problemen die er gekend zijn in het verleden (bv patella luxatie), zijn in de jaren ’90 ten gronde aangepakt door de fokkers. Er is binnen dit ras nog een verhoogde kans op HCM, gelet op de beperkte genenpoel, maar hierop worden onze fokkers al verplicht om te testen, zodat we veel minder gevallen kennen ten aanzien van in de jaren ’90 en ’00. De problemen die hier zijn, zijn niet hoger dan in andere rassen. Het ook maar vermelden van deze rassen hier is eigenlijk een slag in het gezicht van al die fokkers die jarenlang de problemen hebben aangepakt.

 

Duffel 29/02 & 01/03 - 2020

Naalstraat 43, BE-2570 Duffel ( Sporthal "POLLEPEL" )

Sluiting van de inschrijvingen is uiterlijk 07/02/2020 @ 23:59  of eerder indien de max is bereikt.

Zaterdag special MCO

Zondag special NFO

Maximum aantal katten = 300

Keurmeester Cat Land
Kristiina Rautio 1,2,D Finland
Anna Wilczek ALL Polen
Vladimir Isakov ALL Wit-Rusland
Yann-Roca Folch ALL Frankrijk
Caroline Stoa 1,2,4 Noorwegen
Magdalena Kudra 1,2,3,C Polen
Daria Lukasik 1,2,3,C Polen
Carla Rotini 1,2 Italië
 
 
Leerling Keurmeester CAT. Land
Phoebe Gu 1-2 China
Adrian Alexandru Dragota 1-2 Roemenie
Tamara Ellis 4 Nederland

 

 

Celtic Connection

 

 

 

 

Felis Belgica vzw
Tiensesteenweg 121
3380 Glabbeek

BTW: BE 0897 851 596

info@felisbelgica.be

Felis Belgica Bank details

Felis Belgica vzw
IBAN: BE89 7390 2077 6185
BIC: KREDBEBB

 

© 2008-2021 Felis Belgica