top of page
fifelogo.gif
Map.png

De Fédération Internationale Féline (of FIFe) werd in 1949 opgericht onder leiding van de Franse Marguerite Ravel, om de verschillende Europese kattenfederaties van die tijd onder één vlag te brengen. Vandaag heeft FIFe meer dan veertig leden op verschillende continenten en kan het worden beschouwd als een van de grootste kattenfederaties ter wereld. Ze nam ook deel aan de oprichting van het World Cat Congress (WCC) dat de grootste kattenfederaties ter wereld verenigt (FIFe, CFA, TICA, WCF, enz ...).

missie

FIFe kan worden beschouwd als de Verenigde Naties binnen de kattenwereld. Alle leden hebben er voor gekozen om zich te houden aan een uniforme regelgeving met betrekking tot ras-, fok- en registratienormen, affixen, shows, keurmeesters en hun opleiding.


Wederzijdse belangen, de consolidatie van uniforme regels over vele jaren heen en de veeleisende opleiding van keurmeesters,  hebben bijgedragen aan het smeden van de hoge kwaliteit en de wereldwijde reputatie van FIFe. 


FIFe is georganiseerd in verschillende commissies die de activiteiten met betrekking tot de raskat organiseren en reguleren: normen, fokkerij, shows, keurmeesters. Alle punten moeten worden goedgekeurd door een meerderheid van de leden op de jaarlijkse Algemene Vergadering (één lid = 1 stem).
FIFe benadrukt de gezondheid en het welzijn van katten door middel van verschillende regels. Het is ook een van de weinige federaties wereldwijd die een Gezondheids- en Welzijnscommissie heeft.

Lees alle FIFe-regels waaraan je moet voldoen als je lid wordt van Felis Belgica:

bottom of page